Werkwijze

Werkwijze

Mijn rol en manier van werken

De manier van werken kan divers zijn maar betreft meestal workshops, lezingen, kleine groepen en 1 op 1 sessies. Mijn rol kan verschillend zijn, meestal een combinatie van holding environment (een veilige leeromgeving creëren), belichter (zichtbaar maken van patronen), docent (van concepten, theorieën, wetenschappelijk onderzoek) en verteller (er een geheel van maken). 

Werkplaats

Ik werk het liefst in settings die als werkplaats getypeerd kunnen worden. Een revisiewerkplaats waar de niet adequate aspecten van het werkmodel van mensen, teams en organisaties zodanig aandacht krijgen dat het autonome, zelforganiserend vermogen geoptimaliseerd wordt. 

Adapting and developing is geared to learning and curiosity, and not about passing on skills and values.

Deelnemers van mijn programma’s adviseren dan ook toekomstige deelnemers het volgende:

 • “Een belangrijke reis, begin er bewust aan, neem tijd.”
 • “Als je er open voor staat en je vol openstelt voor het programma kan je dit helpen om een laag dieper te komen in de patronen van je gedrag. Door te begrijpen waar het vandaan komt kun je sneller en beter je mogelijke valkuilen vermijden en daarmee je effectiviteit in gedag en handelen verbeteren”
 • “Het is een persoonlijke ontdekkingsreis die voor iedereen anders is.”
 • “De theorie paste perfect en de sessies en experimenten waren zeer goed en verhelderen. Echt met elkaar aan het werk en ervaren wat ‘het’ met je doet.”

7-stappen model van systemisch werken

Het 7-stappen model van systemisch werken is vaak mijn leiddraad:

 1. Wat zijn belangrijke incidenten om te adresseren?
 2. Zijn er trends te onderkennen in die incidenten en daarmee samenhangende factoren en ontwikkelingen?
 3. Waar richten we ons voorlopig op? Wat is onze TWO – onze Tijdelijk Werkbare Overeenkomst?
 4. Wat is de onderliggende structuur (ook wel patroon of archetype) van al die schijnbare incidenten?
 5. Wat zijn de driving forces die die diepere patronen of structuren veroorzaken en in stand houden? (denk bijvoorbeeld aan psychodynamische dynamieken en de mate van persoonlijk meesterschap van de betrokkenen)
 6. Welke aangrijpingspunten voor ontwikkeling lijken van belang en hoe gaan we op weg?
 7. Reviewing of time-outs: hoe verloopt het proces, hoe klaren we deze klus met elkaar samen?