Systeemdenken

Systeemdenken

Ik schreef meerdere boeken over systeemdenken samen met Bill Bryan en Michael Goodman. De subtitels van die boeken typeren mooi waar het in essentie omgaat bij systeemdenken: 

  • Ontdekken van onze organisatiepatronen (2006)
  • Van goed bedoeld naar goed gedaan (2012)
  • Wijs omgaan met onze organisaties (2015)
  • Making Better Decisions using Systems Thinking, How to stop firefighting, deal with root causes and deliver permanent solutions.

  • Ontdekken van onze organisatiepatronen (2006)
  • Van goed bedoeld naar goed gedaan (2012)
  • Wijs omgaan met onze organisaties (2015)
  • Making Better Decisions using Systems Thinking, How to stop firefighting, deal with root causes and deliver permanent solutions.

Systeemdenken is een benadering waarbij het gehele systeem in beschouwing wordt genomen en een goede methode om de complexiteit in organisaties te onderzoeken. Op basis van een systemische analyse worden hardnekkige, steeds terugkerende problemen ontdekt. Door het visualiseren van de dynamiek (de vaste patronen in samenwerken), worden vaak onverwachte oplossingsrichtingen gevonden.

Vervolgens worden de driving forces die die gewenste en ongewenste patronen in stand houden in kaart gebracht. Tenslotte worden mogelijke interventies geïnventariseerd.
Met een presentatie op youtube leg ik de essentie van systeemdenken in 10 minuten uit. Zie https://www.youtube.com/watch?v=-c9vEqJKXAo&t=7s