Samenwerken & Leiderschap

Samenwerken & Leiderschap

Samenwerken

Samenwerken gaat over dat wat tussen mensen, groepen en organisaties plaats vindt. Een levend organisme dat continue beweegt, verandert en dat onderling verbonden is door het systeem dat het zelf creëert en tegelijkertijd ook zelf in stand houdt. Mijn gerichtheid is dan ook altijd op de onderlinge interactie en inbedding in het geheel, het individu en team dat ingebed is in de totale organisatie en haar omgeving. Die zaken zie ik niet los van elkaar.

Leiderschap

Als we samenwerken bedoelen we het vaak goed, maar soms maken we er een puinhoop van. Dan is leiderschap nodig van een van de deelnemers (dus echt niet alleen mensen die betaald worden om leiding te geven). Leiderschap beschouwd als nieuwsgierig zijn naar en zien van het moment dat je toegevoegde waarde voor het systeem hebt en vervolgens de moed en competentie hebben om dat moment te pakken. Deze wereld vraagt om leiderschap van ons allen.

Dynamiek

In mijn begeleiding leg ik de nadruk op de dynamiek van:

  • Zijn en worden: vanuit oorspronkelijke kwaliteiten van mens en organisatie groeien in visie en ambitie.
  • Deblokkeren van verborgen muren, vastgeroeste patronen en diepe karrensporen.
  • Samenwerkingspatronen: een systemische benadering van de complexiteit van mensen en organisaties.
  • Verbondenheid en autonomie: persoonlijk meesterschap op basis van de AIKI principes en persoonlijke groei.

Gericht zijn op deze co-creërende dynamiek geeft een grotere kans op effectieve, efficiënte, langlevende en plezierige werkomgevingen. 

Focus

Mijn uitgangspunt is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen en het lerend vermogen van individuen, teams en organisaties en hun samenwerkingsverbanden. Samenwerking kan vooral als een levend organisme worden gezien. Een levend organisme dat continue beweegt, verandert en dat onderling verbonden is door het systeem dat het zelf creëert en tegelijkertijd ook zelf in stand houdt. 

Waartoe zijn wij hier? Zijn wie jij bent en doen wat jij toe te voegen hebt. Wat is onze realiteit, zijn we in staat om deze écht onder ogen te zien. Dat is de basis van ieder ontwikkelingstraject: eerst bewust worden van jouw mogelijke bijdrage aan het grotere geheel. Wat willen we als individu, als team, als organisatie achterlaten, wat hebben wij te doen? Om dan vervolgens de mensen en hun organisatie te begeleiden bij het daadwerkelijk léven naar hun eigen antwoorden!

Oratie met essentie van mijn bijdrage als hoogleraar

De essentie van samenwerken & leiderschap heb ik verwoord in mijn oratie. Voor tekst en slides: zie https://www.nyenrode.nl/faculteit-en-onderzoek/academische-activiteiten/oraties-emeritaatsredes
Mijn oratie is te zien via https://www.youtube.com/watch?v=cJZcS-fWav0