Samenwerken & Leiderschap

Welkom

Welkom op mijn website met informatie over mijn werk als zelfstandig begeleider van mensen, teams en organisaties in hun ontwikkeling en samenwerking. 

Ik richt mij vooral op bewustzijnsontwikkeling over hoe wij met elkaar samenwerken en hoe we dat kunnen optimaliseren. Dit betreft vaak de begeleiding van individuen, teams en organisaties en hun samenwerkingen. We leven niet meer op een eiland, ons gedrag kan grote consequenties hebben voor anderen. Daarom is bewustzijnsontwikkeling cruciaal. 

We leven in een wereld met toenemende veranderingen en steeds meer marktpartijen, die zorgen voor steeds hogere complexiteit en stress. Naar mijn idee gaat het niet om ‘overleven’. Het gaat om het bewustzijn van eigen Kracht als individu, als afdeling, als organisatie en van daaruit waarde toevoegen aan de wereld. Dat is het startpunt. Dat noem ik:


Leiderschap: Nieuwsgierig zijn naar en herkennen van het moment dat je waarde kan toevoegen aan het systeem, en vervolgens de moed en competentie hebben om dat moment te pakken.


Mijn bedrijfsnaam heet niet voor niks Aikima, waarom? Het is een combinatie van drie onderdelen:


AI staat voor balans, harmonie en ontmoeting
KI staat voor levensenergie, adem, de essentie, het wezen van een mens
MA staat voor management; ik richt me vooral tot mensen die in organisaties functioneren

Naar mijn opvatting is het gewenst dat we de beweging maken:
van uitschakelen naar inschakelen/verbinding
van gesloten naar uitnodigen
van wantrouwen naar verwondering