Boeken

Boeken

Systeemdenken

‘Systeemdenken’ geeft nieuw inzicht in complexe situaties. Elke organisatie is een systeem dat uit onderdelen bestaat. ‘Systeemdenken’ leert u te zien hoe die onderdelen elkaar beïnvloeden. Zo ontdekt u de vaste patronen in uw organisatie, kunt u die waar nodig doorbreken en ze vóór u laten werken in plaats van tegen u. Stop de symptoombestrijding en pak de oorzaak aan. Kijk verder dan het topje van de ijsberg!  In 2006 verscheen Systeemdenken – ontdekken van onze organisatiepatronen (Academic Service, ISBN 90 5261 552 7). Ik schreef dit boek met adviseur Bill Bryan en met Michael Goodman, een naaste collega van Peter Senge, die grondlegger is van het begrip lerende organisatie. Meerdere boeken en artikelen volgden daarna:

  • Systeemdenken, Ontdekken van onze organisatiepatronen (2006)
  • Systeemdenken, Van goed bedoeld naar goed gedaan (2012): betreft een degelijke pragmatische inleiding met vele praktijkvoorbeelden over het hoe en wat van Systeemdenken, een bestseller in Nederland.
  • Systeemdenken, Wijs omgaan met onze organisaties (2015): deze is meer voor managers die snel op de hoogte willen zijn van de essentie.
  • System Thinking, Making Better Decisions using Systems Thinking, How to stop firefighting, deal with root causes and deliver permanent solutions (2018). De Engelse versie waarin de essentie is verwoord.

Tijdelijk Leiderschap, Dienstbaarheid aan mens en organisati

Wanneer u tijdelijk wordt ingehuurd als leidinggevende of adviseur, heeft u een aparte relatie met de organisatie. Wordt het ‘klus klaren en wegwezen’, of kunt u meer betekenen? ‘Tijdelijk leiderschap’ is een boek voor betrokken leiders die hun bijzondere positie van ‘buitenstaander’ willen gebruiken om organisaties vooruit te helpen. 


Proefschrift Succesvol interim-management

Succesvol interim-management betreft mijn proefschrift en is een studie naar de succesfactoren van interim-management. In de literatuur worden verschillende factoren genoemd en ook de betrokkenen zelf hebben er ideeën over, maar welk gedrag en welke randvoorwaarden doen er nu werkelijk toe? Dit boek beantwoordt deze vraag. Het steunt op drie pijlers:

  • Een literatuurstudie brengt alle mogelijke succesfactoren in kaart. 
  • Deze literatuurstudie vormt de basis van een verklaringsmodel voor de tevredenheid van de opdrachtgever. 
  • Dit verklaringsmodel wordt getoetst op basis van 141 interim-managementopdrachten, waarover zowel de interim-manager, de opdrachtgever als medewerkers vragen hebben beantwoord. In totaal waren bij het onderzoek 211 interim-managers, 159 opdrachtgevers, 307 medewerkers en 50 interim-managementbureaus betrokken.

Succesvol interim-management levert opvallende nieuwe inzichten op over dynamieken die een rol spelen in de vertijdelijking van organisaties. Daarmee helpt dit boek om beslissingen over de inzet van interim-managers beter te nemen, en om interim-managers en andere betrokkenen beter te laten handelen, waardoor de ‘kwaliteit van leven’ in organisaties verhoogd kan worden. “As far as we know, this is the most extensive and current research of its type.” (Nick Diprose, executive director BIE Interim Executive Ltd. (London) “Een goed en waardevol onderzoek met herkenbare en nieuwe items, interessant voor opdrachtgevers”. (Dr. Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis Eindhoven


Scoren met interim-management: de weg naar tevreden opdrachtgevers

Tegenwoordig kijkt niemand in organisaties meer op van de aanwezigheid van interim-managers. Interim-management biedt dé flexibiliteit om het management van organisaties aan te vullen. Maar wat maakt interim-managementopdrachten succesvol? Daarover gaat ‘Scoren met interim-management: de weg naar tevreden opdrachtgevers’. Wat levert bijvoorbeeld betrokkenheid van interim-managementbureaus op in termen van klanttevredenheid? Wat is het effect van een uitgebreid selectieproces? En hoe belangrijk zijn de leiderschapsstijl en het profiel van de interim-manager? Deze en andere vragen beantwoordt Jaap Schaveling op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek onder ruim 140 opdrachtgevers en interim-managers.  Het boek bevat een checklist waarmee kan worden gemonitord of interim-managementtrajecten goed verlopen. ‘Scoren met interim-management’ is een praktijkgids rond het fenomeen van ‘vertijdelijking’ van organisaties. 

“Het boek helpt om betere beslissingen te nemen over de inzet van interim-management en is bedoeld om interim-managers, hun bureaus en opdrachtgevers beter te laten samenwerken.”


Succesvol organisaties ontwikkelen

Organisaties zijn permanent in ontwikkeling. Aan de hand van het handzame veranderingswiel beschrijft Jaap Schaveling vanuit de optiek van de veranderaar hoe de kans op succesvolle verandering en/of ontwikkeling van een organisatie vergroot kan worden. Het boek is inmiddels uitverkocht maar hier als pdf te downloaden.